СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-13(А-ПОКІ́РНО)
?
ЕКСПЛУАТА́ЦІЯ
, ї, ж.
1
.
політ.
Привласнення одними людьми продуктів праці інших людей, що ґрунтується на приватній власності на засоби виробництва
.
Наш автор
[І. Франко]
спускається на самий спід сучасного йому громадянства, подаючи образи хижацької експлуатації та різкого контрасту гнобителів і пригноблених
(М. Зеров)
;
– Я хочу, щоб народи всього світу звільнились від ярма нерівності й експлуатації...
(Ю. Покальчук)
;
Знищення національного поневолення та експлуатації нації нацією, система вільних народів у власних, самостійних державах – це дасть справедливу розв'язку національного й соціального питань
(з наук. літ.)
.
2
.
Використання кого-, чого-небудь з вигодою для себе, на користь собі; визискування
.
Форми командно-адміністративної експлуатації трудящих були досить різноманітними, зокрема, неадекватна праці низька заробітна плата практично всіх категорій фахівців із вищою освітою (інженерів, лікарів, учителів, вихователів)
(з наук. літ.)
.
3
.
Дія за знач. експлуатува́ти 3, 4
.
Творив він плани .. експлуатації мінеральних багатств краю
(І. Франко)
;
У цьому році було здано в експлуатацію Турксиб
(О. Донченко)
;
Органи державного нагляду за охороною праці мають право зупиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, робочих місць і обладнання до усунення порушень вимог щодо охорони праці
(з наук. літ.)
;
Гідроенергетичні підприємства зобов'язані дотримуватися встановлених правил експлуатації водосховищ
(з мови документів)
.