СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ЕКСПЛІКА́ЦІЯ
, ї, ж., книжн.
1
.
Наукове пояснення, витлумачення сутності чого-небудь
.
Істина, засвоєна “передчасно”, втрачає свій статус, перестає бути істиною або принаймні втрачає можливість адекватної “лінійної” експлікації
(з наук. літ.)
;
Пояснювальна сила теорії К.-Г. Юнга полягає у можливості експлікації та інтерпретації психологом феноменології символічних форм репрезентації суб'єкта проблем і резервів його особистісного розвитку
(з наук. літ.)
;
// 
Представлення чого-небудь у явному вигляді; маніфестація
.
З усіх мовних норм за способом їхньої експлікації – усної, писемної чи друкованої – саме остання найбільше впливає на мовленнєву діяльність
(з наук. літ.)
;
Експлікуючи зміст, породжуваний за допомогою засобів образно-поетичної мови, вчений не прагне надати цій експлікації остаточної вичерпності
(з наук. літ.)
.
2
.
Текст, що пояснює значення символів, умовних позначок на планах, картах
.
Стисла характеристика територіальної діяльності містить об'єкти планування з посиланням на позиції експлікацій ситуаційних схем, визначенням розмірів будівельних майданчиків, площ заняття земельних угідь, інженерних мереж і комунікацій
(з наук.-техн. літ.)
;
– Тут моя земля і в межових книгах і в експлікаціях записана! – запам'ятав
[Демид]
навіть таке важке слово
(М. Стельмах)
;
// 
Представлення чого-небудь мовними засобами, за певною формою і т. ін.
Логіко-психологічний механізм породження змісту тексту отримав різну словесну експлікацію: відчуваю, а не можу сказати; не можу знайти потрібного слова тощо
(з наук. літ.)
;
Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основні елементи, один з яких є експлікацією, побудованою так: деталі сюжету позначають цифрами, що виносять у підпис, і супроводжують їх текстом
(з навч. літ.)
.
3
.
Режисерський план постановки драматичного спектаклю, опери, балету
.
Наприкінці 80-х і впродовж 90-х років XX ст. здійснена експедиційно-пошукова робота у двадцяти містах України, під час якої виявлено рукописні спогади, листування, режисерські експлікації, сценографічні ескізи, афіші та програмки вистав
(з наук. літ.)
.