СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ЕКСПЕРТИ́ЗА
, и, ж.
Розгляд, дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою зробити правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному явищу
.
Я пропоную зробити експертизу над моїм винаходом
(В. Винниченко)
;
Експертиза визнала, що Бурдик перебував у стані алкогольної інтоксикації
(В. Діброва)
;
Своєчасна наукова експертиза вберегла вітчизняні підприємства від одного з потенційно невдалих експериментів
(з наук. літ.)
.
(1)
 
Гемологі́чна експерти́за
сукупність операцій, признач. для визначення характеристик гемологічних об'єктів.
Гемологiчна експертиза проводиться виключно експертами-гемологами, що мають вiдповiдну квалiфiкацiю й уповноваженi на виконання таких робiт
(з мови документів)
;
(2)
 
Графологі́чна експерти́за
процедура визначення авторства тексту або особистих рис за зразками почерку людини
.
Тричі мене посилали в кабінет відбору та найму, де мені задавали найрізноманітніші питання, підсовували тексти, проводили навіть графологічну експертизу
(В. Чемерис)
;
За вказівкою прокуратури було проведено графологічну експертизу і встановлено автора анонімок
(з газ.)
;
(3)
 
Екологі́чна експерти́за
дослідження, аналіз та оцінка передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, які можуть негативно впливати або впливають на стан довкілля та здоров'я людей
.
Порядок проведення екологічної експертизи регулює Закон України “Про екологічну експертизу”, прийнятий 9 лютого 1995 року
(з навч. літ.)
;
(4)
 
Економі́чна експерти́за
дослідження господарської діяльності підприємства, процесу формування фінансових показників за проведеними операціями та правильності відображення їх в обліку
.
Замовником економічної експертизи може бути будь-яка зацікавлена особа – юридична чи фізична
(з навч. літ.)
;
(5)
 
Криміналісти́чна експерти́за
вид судової експертизи, що досліджує сліди (див. слід
1
2) для розв'язання ідентифікаційних, діагностичних або ситуаційних завдань
.
При проведенні криміналістичної експертизи застосовуються спеціальні прийоми, методи і засоби, розроблені криміналістикою з використанням найсучасніших досягнень природничих і технічних наук, а також комп'ютерних технологій
(з наук. літ.)
;
(6)
 
Психологі́чна експерти́за
дослідження психічної діяльності людини та встановлення таких особливостей її прояву в поведінці особи, які мають юридичне значення й пов'язані з певними правовими наслідками
.
Психологічна експертиза – один з найскладніших напрямків діяльності практичного психолога
(з наук. літ.)
;
(7)
 
Судова́ експерти́за
дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства
.
Призначення та проведення судової експертизи – це слідча дія як особлива, передбачена законом форма одержання нових знань
(з наук. літ.)
;
Кожна судова експертиза має свій спеціальний предмет і об'єкт дослідження
(з навч. літ.)
.