СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ЕКОНО́МІКА
, и, ж.
1
.
Сукупність суспільно-виробничих відносин
.
Фінансові справи вів
[Панас Якович]
не тільки як бухгалтер, а й як соціолог, що вивчав у цифрах нові явища економіки та політичного життя
(І. Пільгук)
;
Міцну економіку може побудувати тільки нація, натхненна потужною національною ідеологією
(з наук. літ.)
;
Фінансова криза є відображенням кризи економічної. Інфляція – риса всіх сучасних економік
(з газ.)
;
Економіка – це першооснова суспільних перетворень
(з газ.)
.
2
.
Організація, структура і стан господарства (країни, району і т. ін.) або якоїсь галузі господарської діяльності
.
Тихий і скромний дослідник перевернутої війною догори ногами економіки Європи .. відомий серед емігрантів тим, що в нього у всяку годину дня й ночі можна позичити його останні копійки
(Д. Бузько)
;
Хіба не моїми
[Юстиніана]
зусиллями добута золота жила візантійської економіки – шовк-сирець?
(Д. Міщенко)
;
Об'єктивна необхідність вимагає поступового, але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці
(з навч. літ.)
;
Серед керівників та спеціалістів господарств тільки й розмов, що про економіку: собівартість, рентабельність, самофінансування
(з газ.)
;
Економіка промисловості
;
Економіка сільського господарства
;
Економіка транспорту
.
3
.
Наука, що вивчає фінансово-матеріальні аспекти господарської діяльності
.
Економіка як наука виникла в XVII–XVIII ст.
(з навч. літ.)
;
Завдання національної економіки як науки полягає у дослідженні загального та особливого в економіці країни з урахуванням неекономічних чинників та напрямів інтеграції у світове господарство
(з навч. літ.)
.
(1)
 
Відкри́та еконо́міка
економічна система країни, що послідовно інтегрується в систему міжнародних економічних зв'язків.
Відкрита економіка нарівні з торгово-промисловим розвитком дає можливість максимально реалізовувати транзитні функції країни
(з наук.-попул. літ.)
;
Демілітариза́ція еконо́міки
(2)
 
Закри́та еконо́міка
економічна система країни, яка цілком ізольована від системи міжнародних економічних зв'язків або має жорсткі обмеження щодо міжнародної торгівлі й руху капіталу.
Закрита економіка, на противагу відкритій, характеризується частковим або повним господарським відокремленням держави
(з навч. літ.)
;
(3)
 
Змі́шана еконо́міка
економіка країни, у якій поєднано риси ринкової і командної економічних систем
.
Історичною передумовою виникнення змішаної економіки є посилення й розширення державного втручання в економічну діяльність, розвиток державної власності та державного сектору економіки
(з навч. літ.)
;
(4)
 
Кома́ндна (пла́нова) еконо́міка
економічна система, у якій держава або органи державної влади керують економікою
.
Наприкінці 80-х років XX ст. зазнав нищівної поразки “реальний соціалізм” з його плановою економікою в СРСР
(з навч. літ.)
;
В умовах планової економіки управлінський облік виявляв себе в дуже чіткій формі – формі контролю за виконанням плану
(з газ.)
;
Мілітариза́ція еконо́міки
(5)
 
Перехідна́ еконо́міка
період, упродовж якого економічна система країни переходить в істотно інший стан унаслідок своєї докорінної трансформації
.
Для перехідної економіки характерний період спаду виробництва, що підтверджується досвідом усіх європейських країн, які здійснюють ринкові реформи
(з наук. літ.)
;
1997 року в Японії прийнято Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН, яким установлено конкретні кількісні зобов'язання для розвинених країн і країн із перехідною економікою щодо скорочення викидів парникових газів антропогенного походження
(з наук. літ.)
;
(6)
 
Ри́нкова еконо́міка
економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, договірних відносин між суб'єктами господарювання
.
Становлення ринкової економіки вимагає створення адекватного ринкового середовища, формування ринкових структур та інститутів
(з наук. літ.)
;
Демократизація суспільства, впровадження ринкової економіки в Україні створюють якісно нове тло для діяльності вищих навчальних закладів
(із журн.)
.