СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ЕКОЛО́ГІЯ
, ї, ж.
1
.
Наука, що вивчає закономірності формування і функціонування біологічних систем у їх взаємодії між собою та довкіллям
.
Екологія як окремий розділ біологічної науки сформована наприкінці XIX ст.
(з наук. літ.)
;
Розгляд стійкого розвитку суспільства з погляду екології переконує в необхідності осмислення первинних основ і зв'язків у процесі еволюції природи та людини
(з наук. літ.)
;
– Екологія – це ж сьогодні наймодніша з наук!
(О. Гончар)
.
2
.
Умови існування людини, рослин і тварин у певному регіоні; природа як сфера діяльності людини
.
Вплив матеріалу на екологію місцевості обов'язково слід враховувати, оскільки продукти вимивання і випаровування разом із продуктами згоряння палива транспортних засобів комплексно забруднюють довкілля
(з наук. літ.)
;
Аварія на Чорнобильській АЕС негативно вплинула на екологію та здоров'я населення України
(з наук.-попул. літ.)
;
До екології комбінат ставиться виважено, з розумінням цих проблем, упроваджуючи нові технології
(з газ.)
;
Регіональна екологія
.
3
.
Комплекс науково-практичних дисциплін. що вивчають вплив діяльності людини на природу; турбота про довкілля
.
Які з проблем, що стоять перед людством, є найбільш загальними? Мусимо знайти краще, симбіотичне взаємовідношення між технологією, екологією та економікою
(з наук.-попул. літ.)
;
Містобудівельна екологія
.
4
.
чого, яка, перен.
Чистота, правильність, зумовлені гармонійним співвідношенням елементів; турбота про таку чистоту
.
Необхідно виробити комплексний підхід до розуміння життя мов, зокрема еволюції мовних контактів. Передумовою для цього є інтеграція традицій у дослідженні мовної політики та екології мови
(з наук. літ.)
;
Екологія національної культури
.
(1)
 
Економі́чна еколо́гія
наукова галузь, предметом якої є вивчення взаємозв'язків і взаємозалежностей між виробничою й невиробничою сферами діяльності людини та станом довкілля
.
Головне завдання економічної екології – обґрунтування оптимальної взаємодії суспільства і природи
(з наук. літ.)
.