СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ДО́СЛІДНО-...
Перша частина складних слів, що відповідає слову до́слідний, напр.:
до́слідно-експеримента́льний
,
до́слідно-констру́кторський
,
до́слідно-промисло́вий
.