СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ОЧУ́ЖИТИ
ОЧУ́ЖУВАТИ
, ую, уєш, недок., ОЧУ́ЖИТИ, у́жу, у́жиш, док., що, літ., театр.
Показувати явища життя з незвичного боку, змушувати дивитися на них інакше (в літературі, театрі і т. ін.)
.
Очужувати цільовий текст – тобто зберігати в ньому оригінальні образи, оригінальну ритмомелодику, оригінальні реалії, алюзії тощо – доцільно лише до тієї межі, доки це не шкодить стилістиці й когерентності
(з наук. літ.)
;
Актори повинні очужувати на сцені фігури та дії так, щоб звернути на них увагу глядача
(з навч. літ.)
;
Очужити, за Брехтом, означає “позбавити подію чи характер усього очевидного, знайомого, зрозумілого і збудити, відтак, здивування і зацікавленість”
(з навч. літ.)
.