СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ДО
1
, прийм., з род. в. Сполучення з до виражають:
Просторові відношення
1
.
Указує на позначення місця, предмета або особи, в бік яких спрямована дія
.
Стала вона до діброви учащати
(Марко Вовчок)
;
Якось замполіт зайшов до полкових розвідників
(О. Гончар)
;
// 
На означення предмета або особи, стосовно якої відбувається дія
.
Галя не видержала і, зареготавшись, повернулася до Власова
(Панас Мирний)
;
Зоня припала обличчям до волосся Юзі
(Леся Українка)
;
// 
На означення кінцевого пункту чого-небудь
.
Сама не помітила, як опинилась за хатою, на стежці до виноградника
(М. Коцюбинський)
;
На знайомую стежку до тину Я не гляну тепер і на мить...
(В. Сосюра)
.
2
.
Указує на позначення межі поширення дії, явища і т. ін.
По діброві вітер виє, Гуляє по полю, Край дороги гне тополю До самого долу
(Т. Шевченко)
;
Шосе .. раз у раз лізе вгору, долазить до самого Демерджі
(М. Коцюбинський)
;
// 
На означення міри довжини чого-небудь
.
Червоний з китицями пояс теліпався до колін
(Панас Мирний)
;
Обняла
[Сусанна]
щасливим оком сіру фігурку сина .. в довгих аж до підлоги штанах
(М. Коцюбинський)
.
3
.
Указує на позначення місця, предмета, в межі, в середину якого спрямована дія
.
Хима вийшла з хати, він шуснув за нею до сіней
(М. Коцюбинський)
;
Найлегше було вкинути листівку до скриньки
(Ірина Вільде)
;
– Де зараз Роман? – Його кинули до льоху
(В. Малик)
.
Часові відношення
4
.
Указує на позначення часової межі дії, стану і т. ін
.
А щоб збудить Хиренну волю, треба миром, Громадою обух сталить .. А то проспить собі небога До суду Божого страшного!
(Т. Шевченко)
;
Можна буде .. проспівати з друзями допізна, а потім всмак поспати на пухкій соломі до ранку
(О. Гончар)
;
В монастирі вона пробула до сімнадцяти років
(Ю. Андрухович)
.
5
.
Указує на позначення події, явища і т. ін., якому передує яка-небудь інша подія, явище
.
Сірому сиротина Випровожала
[випроводжала];
коня напувала До зірниці із криниці
(Т. Шевченко)
;
Щоб не подумала
[дівчина],
що жартує, докладно поясняв. До призову в армію хіба що дурень жениться
(А. Головко)
.
Кількісні відношення
6
.
Уживається в сполуч. з числ. на означення кількісної межі
.
Густо зацьвохкало навкруги, хвилі накипіли, мов нагрівшись одразу до сотні градусів
(О. Гончар)
;
Я нагрів її
[машину]
до п'ятдесяти градусів і заглушив двигун
(В. Шкляр)
;
// 
На позначення приблизної межі, міри
.
Іще там єсть до півдесятка
[вояків],
Но дріб'язок і гольтіпа
(І. Котляревський)
;
Сам гетьман узяв із собою тисяч до 5 війська та стільки ж зоставив по сей бік Десни
(Г. Хоткевич)
;
Їх було до двох десятків
(Ю. Яновський)
.
7
.
Уживається в сполуч. з деякими іменниками і вказує на повноту кількісного охоплення
.
Хвалили та хвалили те масло, попиваючи кофе, аж поки, хвалячи, виїли все до останку
(І. Нечуй-Левицький)
;
Посилав
[Багіров]
усе, до копійки, що платила йому армія
(О. Гончар)
;
З мішка на стіл до зернини витрусила
[Катерина]
овес й засипала в жорна
(С. Чорнобривець)
.
Об'єктні відношення
8
.
Указує на позначення особи або предмета, до якого звернена дія
.
Не пишу до нього, бо боюсь його клопотати
(М. Коцюбинський)
;
Гукнув до жінок “здрастуйте” під повітку
(А. Головко)
;
Кобзар поклав на землю кобзу, звівся і підійшов до хлопця
(Василь Шевчук)
.
9
.
Указує на позначення особи або предмета, якого торкається хто-, що-небудь
.
Хати без дахів скупчені, приліплені одна до другої, одна над другою
(М. Коцюбинський)
;
Ось підвелася мати, пригортаючи до грудей немовля
(О. Довженко)
;
// 
З повторюваним іменником утворює прислівникові сполучення, які означають, що предмети чи особи розташовані дуже близько одне до одного або з'єднуються
.
І радість лоскотно бентежить наші груди... Шикують злидні нас, юнак до юнака
(В. Сосюра)
;
Вони
[бійці]
все густіше змикалися, інстинктивно тулилися плечем до плеча, ліктем до ліктя, щоб відчути на собі живий людський дотик, тепло товариства
(О. Гончар)
.
10
.
Указує на позначення предмета або явища, до якого додається що-небудь, яке доповнюється чимсь
.
Пішов циган, дере лико, Дуб до дуба в'яже...
(С. Руданський)
;
До нашої платні згодом додавалась якась надбавка, здається, вісімнадцять карбованців на місяць
(О. Довженко)
.
11
.
Указує на позначення професії, категорії, групи і т. ін., до якої належить хто-, що-небудь
.
[
Орест
:]
Я не належу до школи parnassiens
[парнасців]
(Леся Українка)
;
Він зібрав, які мав, папери, що відносилися до їх процесу, і віддав їм
[селянам]
(І. Франко)
;
Народився я 30 серпня 1894 року .. в родині хлібороба Петра Семеновича Довженка, який належав до козацького, як на ті часи, стану
(О. Довженко)
;
// 
Уживається при означенні групи людей, їх діяльності, способу мислення, до яких хто-небудь приєднується
.
Маленький школярик .. довго не міг приєднатися до гурту
(С. Васильченко)
;
По дорозі до них приєднується ще кілька хлопців, і вони йдуть до клубу цілою ватагою
(О. Гончар)
;
До комісара
[з ротою бійців],
на випадок бою, мали приєднатись партизани з наших найдальших застав
(Ю. Збанацький)
.
12
.
у сполуч. з прийм.
від
.
Див. від 13
.
13
.
Указує на означення мети, спонукання до якої-небудь дії
.
Рівні лінії кущів виглядали немов зелені рядки величезної книги, розкритої до читання
(М. Коцюбинський)
;
В повільних порухах правої руки чулась сила і сміливість молодого гірського орла, що крила свої розправив до першого польоту
(П. Колесник)
.
14
.
Указує на призначення якої-небудь дії або предмета
.
Замість того, щоб привчати учня до малярства, дяк зразу повернув хлопця на наймита
(С. Васильченко)
;
Селяни виривали з них
[танків],
мов з живого тіла, кращі кусні і кували з тих куснів лемеші до плугів
(У. Самчук)
;
Там нових робітників не беруть до праці
(С. Чорнобривець)
;
// 
Указує на предмет, який стосується іншого предмета
.
Тут їли різнії потрави, І все з полив'яних мисок .. Свинячу голову до хріну І локшину на переміну
(І. Котляревський)
;
– Маєш цукор? – питає Віка. – Ні, не маю ні цукру, ні цукатів, ані кренделиків до чаю
(Любко Дереш)
.
15
.
Указує на позначення особи, предмета і т. ін., з якими пов'язані які-небудь дії, стан, ознака
.
Всі в повній готовності до польотів
(І. Микитенко)
;
Вираз готовності до дії ніколи не сходить з обличчя і з усієї його постаті
(О. Довженко)
;
// 
Указує на означення предмета або особи, стосовно яких виявляється яке-небудь почуття, ставлення
.
Тепер настала черга і Україні ушанувати свого великого сина
[Т. Шевченка]
за ту безмірну любов його до неї
(Панас Мирний)
;
Я не ображався за байдужість до мене
(Олесь Досвітній)
;
– Я відчуваю гарячу симпатію до вас обох
(М. Трублаїні)
.
16
.
Уживається в заголовках, указуючи на тему або на подію чи явище, з яким пов'язаний зміст чого-небудь
.
– Ми зібрали вас .. для обговорення деяких поточних моментів.., так би мовити, до питання...
(О. Довженко)
;
До питання про історичну топографію стародавнього Житомира
(з наук. літ.)
;
До проблеми мовного символу
(з наук. літ.)
.
17
.
Указує на позначення того, до чого хто-, що-небудь закликає
.
Даремно Мочернак закликав до бою (у нього рука була перев'язана, і сам він не бився) – ніхто його не слухав
(Г. Хоткевич)
;
Грізна музика кликала до перемоги
(О. Довженко)
.
Обставинні відношення
18
.
Указує на означення міри, ступеня вияву дії або стану
.
[
Прочанин
:]
Тепер я бачу добре: ти той Юда, що вчителя продав.
[
Юда
(зміняє свою дотеперішню понуро-потайну гутірку на рішучу, до нахабності одверту)
:]
А якби й так?!
(Леся Українка)
;
– До живого обшмульгали шию всякі хомути
(О. Гончар)
;
Як прагнув В. Підмогильний дійти до глибини людської суті!
(з наук. літ.)
;
// 
Уживається в сполуч. з деякими іменниками на позначення найвищого ступеня вияву дії або стану
.
Окопувався
[Орлюк]
під кулями, працюючи лопатою, аж зуби скреготіли, до сьомого поту
(О. Довженко)
;
Бреде
[пастух],
як у безвість, як у царство невгамовних вічних вітрів, що пронизують до кісток
(О. Гончар)
.
19
.
Указує на пристосованість, доречність чого-небудь, відповідність до чогось
.
Аж ось послав і мені Господь до пари й до любові
(Марко Вовчок)
.
(1)
 
До і пі́сля
чого
перед початком і після закінчення чого-небудь
.
Про це я розмовляв з начальником колонії і до і після розмови з Васильком
(Ю. Покальчук)
;
Коли порівняти, наприклад, дані української частини в російсько-українських словниках до і після 1991 р., зміни в ній виявляться досить помітними
(з наук. літ.)
;
(2)
 
Ні до ні пі́сля
чого
ні до початку, ні після чого-небудь
.
Ніколи, ні до ні після цього, Черниш не чув цієї фрази так. З якоюсь особливою силою й значимістю прозвучала вона їм тут, збираючи всіх в кулак
(О. Гончар)
;
Коли я довідався, що В. Симоненко у лікарні, мене огорнув і відчай, і сум. Подібного настрою ні до ні після того я не пам'ятаю
(з мемуарної літ.)
.