СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
НАД...
, для уникнення важкого для вимови збігу приголосних – НА́ДІ... (розм. НА́ДО...).
Префікс, що вживається для творення слів зі значенням: 1) вище за що-небудь, понад, напр.:
надбра́мний
,
надбрі́в'я
,
надзе́мний
; 2) збільшення чого-небудь чимсь, додавання чого-небудь до чогось, напр.:
надбудо́ва
,
надв'я́зувати
,
надставля́ти
; 3) перевищення якої-небудь міри, норми, напр.:
надагреси́вний
,
надважки́й
,
надвисо́кий
; 4) перед яким-небудь часом, напр.:
на́две́чір
,
надза́хідний
,
надра́нком
; 5) дії, що поширюється на невелику частину чого-небудь, напр.:
надбива́ти
,
наді́рваний
,
над'їда́ти
; 6) дії, що відбувається не дуже інтенсивно, трохи, напр.:
надгина́ти
,
надгнива́ти
; 7) початку дії, напр.:
надгоря́ти
,
наджина́ти
; 8) прибувати куди-небудь, доставляти куди-небудь що-небудь, напр.:
надбіга́ти
,
надво́зити
,
надісла́ти
.