СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ЕКСПРЕСИ́В
, а, ч., лінгв.
Слово або вислів, які, вказуючи на предмет, явище, ознаку, подію і т. ін., виражають почуття, переживання, емоції, психологічний стан мовця
.
Конотацію експресивів, що є наслідком вербального відображення суб'єктивних намірів мовця, слід кваліфікувати як домінантну й первинну
(з наук. літ.)
;
Індивідуальний стиль І. Драча втілюється в системі експресивних лексичних одиниць, серед яких чільне місце належить експресивам
(з наук. літ.)
.