СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-13(А-ПОКІ́РНО)
?
ЕКСТРАЛІНГВА́ЛЬНИЙ
, а, е, лінгв.
Стос. до реальної чи уявної, але не мовної дійсності; позамовний
.
Мовознавство завдяки порівняльно-історичному та історико-типологічному методам здатне реконструювати недоступну для інших наук найдавнішу лінгвальну й екстралінгвальну інформацію про індоєвропейців і праслов'ян
(з наук. літ.)
;
Образний складник лексичного значення акумулює інформацію інтра- та екстралінгвального характеру, зокрема лінгвокультурологічну
(з наук. літ.)
.