СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ЕКСТРАВЕ́РТНІСТЬ
, ності, ж., псих.
Властивість за знач. екстраве́ртний.
Через свою екстравертність, завдяки природному таланту О. Олесь оперує великою кількістю кольорів і створює значний за обсягом кольоративний словник
(з наук. літ.)
;
Дівчатам притаманна екстравертність. Для них більше значення мають міжособистісні відносини
(з наук. літ.)
;
Важливу роль відіграють індивідуальні якості менеджера. Найважливіші з них – самостійність, оригінальність мислення, екстравертність чи інтровертність
(з навч. літ.)
.