СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ГЕШТА́ЛЬТ-ПСИХОЛО́Г
, а, ч.
Фахівець з гештальт-психології
.
Вагомим внеском гештальт-психологів щодо сприйняття та категоризації є доведення того факту, що об'єкт сприймається як сукупність ознак, які варіюються за ступенем виокремлення й утворюють цілісний образ
(з наук. літ.)
;
З погляду гештальт-психологів, цілісний образ володіє специфічними, притаманними тільки йому рисами
(з наук.-попул. літ.)
;
На противагу гештальт-психологам, Скіннер думав, що ціле – це сума його частин
(з навч. літ.)
.