СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ПРЕСУПОЗИ́ЦІЯ
, ї, ж., лінгв., лог.
1
.
Компонент смислу речення, що має бути істинним для того, щоб речення не сприймалося як некоректне за смислом
.
Пресупозицією розповіді є або чітке знання, або припущення мовця про те, що адресат розповіді належить до його мікросвіту, і таким чином здатний домислити або припустити несказане, але таке, що мислиться в розповіді
(з наук.-попул. літ.)
.
2
.
Стійкий обсяг компетенції комуніканта, сформований у результаті життєвого досвіду, та умови мовної ситуації
.
Для уважного читача контекст, який мається на увазі, і авторська пресупозиція часто слугують для заперечення авторові
(з наук. літ.)
;
Зміст пресупозиції багато в чому залежить від національно-культурних особливостей мовця
(з наук.-попул. літ.)
.