СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ЕКСПОНЕНЦІА́ЛЬНО
, мат.
Те саме, що експоненці́йно.
Із хвильового рівняння випливає, що пропускна здатність шару в одновимірному розсіювальному середовищі спадає експоненціально з ростом його товщини
(з наук. літ.)
.