СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
БОРИ́Д
БОРИ́ДИ
, ів, мн. (одн. бори́д, у, ч.), хім.
Сполуки бору з металами
.
Бориди заліза нестійкі й починають розкладатися при 1650 °С
(з наук. літ.)
;
Одним з основних напрямків наукової діяльності лабораторії є дослідження та розробка процесів вирощування монокристалів тугоплавких сполук перехідних та рідкісноземельних металів (у першу чергу боридів)
(з наук. літ.)
.