СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ВСЕЗАГА́ЛЬНІСТЬ
(УСЕЗАГА́ЛЬНІСТЬ), ності, ж.
Властивість за знач. всезага́льний.
Звернувшись до світового та вітчизняного досвіду розвитку соціального інституту освіти, ми проаналізували такі його ознаки, як всезагальність, безперервність, єдність навчальної та виховної роботи та ін.
(з наук. літ.)
;
Праву властива всезагальність, яка означає обов'язковість виконання правових настанов для всіх, незалежно від кола осіб, часу та місця
(з наук. літ.)
.