СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ЕКОЛОГІЗА́ЦІЯ
, ї, ж.
Поширення та розвиток технологій, норм, поглядів і т. ін., пов'язаних з екологією, а також їх упровадження в системи життєдіяльності суспільства
.
Прогнози В. І. Вернадського про ноосферу є своєрідною програмою забезпечити гармонійне співіснування людини й довкілля, яке спирається на екологізацію всіх сфер діяльності людини
(з наук. літ.)
;
Ускладнення й загострення відносин між суспільством та природою зумовили інтенсивний процес екологізації багатьох напрямів науки і практики
(з навч. літ.)
.