СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-13(А-ПОКІ́РНО)
?
АБЛА́УТ
, а, ч., лінгв.
Чергування голосних у складі однієї морфеми
.
Аблаут нерідко виступає як внутрішня флексія
(з наук. літ.)
;
Давньоіранські мови зберігають флективне формотворення та аблаут кореня та афікса
(з навч. літ.)
.