СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ЕКСПОНЕНЦІА́ЛЬНИЙ
, а, е, мат.
Те саме, що експоненці́йний.
Залежність інтенсивності випромінювання від частоти та температури електронів має експоненціальний характер
(з наук. літ.)
.