СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
А...
Префікс, що вживається для творення слів зі значенням заперечення або відсутності чого-небудь, напр.:
абіогене́з
,
абіоге́нний
,
алогі́чний
,
аперіоди́чний
,
аперіоди́чно
,
аритмі́чний
,
аритмі́чно
,
аритмі́я
,
асиметри́чний
,
асиметри́чно
,
асиметрі́я
,
асимільо́ваний
,
асимілюва́ти
,
асимілюва́тися
,
асиміля́ція
.