СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ГЕ́ТЬТЕ
, виг.
Уживається при звертанні до багатьох осіб або предметів як наказ відійти від кого-, чого-небудь, покинути, залишити кого-, що-небудь
.
Соцькі з вірьовкою до Чіпки .. – Гетьте, люди добрі! – крикнув він
(Панас Мирний)
;
Гетьте, думи, ви, хмари осінні! Тож тепера весна золота!
(Леся Українка)
;
– Паливоди!.. Гетьте з собору!
(О. Гончар)
.