СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ГЕРМАНІ́ЗМ
, у, ч., лінгв.
Слово або зворот, запозичені з німецької мови
.
Сучасники Котляревського, Гулака-Артемовського, Квітки .. пишуть ще старою слов'янською мовою, засміченою польонізмами [полонізмами] та германізмами
(М. Зеров)
;
Внаслідок контактів української мови з іншими слов'янськими і неслов'янськими мовами лексика західнополіського говору поповнилася германізмами
(з наук. літ.)
;
Через західнослов'янське літературне посередництво до української мови потрапляли латинізми, германізми і власне західнослов'янізми
(з наук. літ.)
.