СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
АВІА...
Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову авіаці́йний, напр.:
авіабензи́н
,
авіагарма́та
,
авіадвигу́н
,
авіазаво́д
,
авіаз'є́днання
,
авіамая́к
,
авіамото́р
,
авіапо́лк
,
авіапромисло́вість
,
авіаторпе́да
; 2) слову пові́тря́ний, напр.:
авіадеса́нт
,
авіаескадри́лья
,
авіазені́тний
,
авіазв'язо́к
,
авіаро́зві́дка
,
авіасполу́чення
,
авіаспо́рт
,
авіатра́нспорт
.