СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ДІЛОВО́ДНИЙ
, а, е.
Стос. до діловодства
.
У хронологічній послідовності та за видовими ознаками проаналізовано писемні джерела з історії України від найдавніших часів до наших днів: літописи, мемуарну літературу вітчизняних і зарубіжних авторів, періодику, нормативні, діловодні документи політичних партій новітнього часу
(з наук. літ.)
.