СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
НАРОДНОЕТИМОЛОГІ́ЧНИЙ
, а, е, лінгв.
Який ґрунтується на народній етимології
.
Окрему групу становлять назви птахів, утворені народноетимологічним переосмисленням, в основі якого лежать народні спостереження, прикмети, повір'я та метафоричні асоціації
(з наук. літ.)
;
Під час аналізу прізвиськ найбільш виправданим є народноетимологічний підхід
(з наук.-попул. літ.)
;
Народноетимологічний аналіз дозволяє зрозуміти досить химерні шляхи адаптації значної частини іншомовної лексики в українській мові
(з навч. літ.)
.