СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
АВАНСО́ВАНИЙ
, а, е.
Дієпр. пас. до авансува́ти.
Актуальність питань підвищення ефективності використання обігових коштів, авансованих у виробничі запаси промислових підприємств, зумовила вибір теми дисертаційної роботи, визначила її мету і завдання
(з наук. літ.)
;
// 
у знач. прикм.
Робітники уважно перечитали всі папери.., звірили акти й довідки бухгалтерії на бензин .. й масло, що їх купував Заруба на стороні з своєї авансованої зарплати
(В. Кучер)
;
Постійний капітал – частина авансованого капіталу, вкладена в засоби виробництва, величина вартості якої не змінюється в процесі праці
(з наук. літ.)
;
Авансована довіра, компроміс, опора на позитивне – це прийоми виховного впливу на учнів
(з навч. літ.)
.