СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
АВАНГАРДИ́ЗМ
, у, ч.
1
.
Загальна назва художніх напрямів у літературі та мистецтві XX ст., які характеризуються прагненням докорінного оновлення художньої практики, відходом від реалізму, усталених принципів і традицій
.
Одні теоретики і практики авангардизму декларують створення елітарного мистецтва, вільного від соціальних завдань, інші, навпаки, шукають принципово нові виражальні засоби для передачі настроїв соціального протесту, революційного змісту
(з наук. літ.)
;
Талановиті представники авангардизму початку XX століття (футуризму, імажинізму, конструктивізму та ін.) збагатили культуру новими художніми цінностями
(із журн.)
.
2
.
Прагнення до головної, чільної ролі у чому-небудь
.
Безликість має поступитися місцем суверенності та самобутності українського народу як суб'єкта історії, а провінціалізм – сміливим пошукам, потягу до авангардизму
(з газ.)
.