СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНИЙ
, а, е.
1
.
Прикм. до експериме́нт 1
.
Експериментальний метод дослідження явищ природи пов'язаний з активним впливом на них дослідів у контрольованих умовах
(з наук. літ.)
;
Як свідчать експериментальні дослідження, у переважної більшості сучасних інженерних конструкцій та споруд наявні макроскопічні дефекти
(з наук. літ.)
;
// 
Власт. експерименту, характерний для нього
.
Упродовж 80-х років XX ст. українські фахівці брали участь у підготовці анотованих переліків фондів центральних та обласних архівів України лише в експериментальній формі
(з наук. літ.)
.
2
.
Признач. для експерименту
.
Фізичні проблеми вимагають для свого вирішення особливих і вузькоспеціалізованих концептуальних та експериментальних засобів
(з наук. літ.)
;
Дослідження статодинамічної стійкості проводилися в експериментальній та контрольній групах після шести місяців навчально-тренувальних занять
(з наук. літ.)
;
// 
Створений для експерименту; дослідний
.
Процедуру прийняття рішень на основі нечіткого подання характеристик програмних архітектур реалізовано в експериментальному середовищі і протестовано на серії архітектур-зразків
(з наук. літ.)
;
// 
Вигот. для проведення експерименту; пробний
.
Бурхливий розвиток різноманітних галузей фізико-хімічної біології зумовлений успіхами фізико-технічних і хімічних наук та експериментальної техніки
(з наук. літ.)
;
Експериментальні системи розпізнавання окремо вимовлених слів демонструються в Інституті кібернетики з 1966 р., зв'язного мовлення – з 1971 р., смислової інтерпретації – з 1979 р.
(з наук. літ.)
;
Експериментальні термоядерні реактори
.
3
.
Який ґрунтується на експерименті
.
Теоретичне осмислення творчого розвитку та популяризації ідей експериментальної педагогіки сприяло розробленню й поширенню освітніх інноваційних процесів у 20–30-х роках XX століття
(з наук. літ.)
;
В умовах експериментального навчання учні опанували логічну операцію визначення понять
(з наук. літ.)
.
4
.
Штучно викликаний для експерименту, для яких-небудь спеціальних цілей
.
Відомий теоретик мутаційної селекції Й. А. Рапопорт ще 1970 р. запропонував включати до програм експериментального мутагенезу дві ланки природного добору
(з наук. літ.)
;
У лабораторії продовжують вивчати механізм впливу експериментального неврозу на розвиток пухлин
(з наук.-попул. літ.)
.