СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ЕКОТИ́П
, у, ч., екол.
Група особин будь-якого виду, що пристосована до існування в певному місці оселення і відрізняється від інших груп особин цього виду спадково закріпленими особливостями
.
Еколого-географічний принцип добору пар для гібридизації розвивався одночасно з усвідомленням таких понять, як екотип, адаптація, географічна ізоляція, екологічна ніша
(з наук. літ.)
;
Неоднорідність абіотичних чинників стосовно впливу на особини певної популяції зумовила формування в різних частинах ареалу внутрішньовидових категорій, зокрема підвиди, географічні раси й екотипи
(з навч. літ.)
.