СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ГЕРМА́НІЙ
, ю, ч.
Хімічний елемент з атомним номером 32; ламкий сріблясто-сірий метал, що використовують як напівпровідник у різних приладах
.
По чотири валентні електрони мають нейтральні атоми германію, кремнію і сірого олова, які також утворюють атомні кристали, що мають структуру, подібну до алмазної
(з навч. літ.)
;
Одним із найголовніших напівпровідників, який використовується в промисловості, є рідкісний метал германій, що добувається із золи вугілля та відходів деяких виробництв
(з газ.)
.