СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-14(А-ПРЕФЕРЕ́НЦІЯ)
?
ЕКСПЛІКО́ВАНИЙ
, а, е, книжн.
Дієпр. пас. до експлікува́ти.
Центральне місце в концептуальному фундаменті синергетики посідає принцип нелінійності, який може бути експлікований за допомогою ідей багатоваріантності шляхів еволюції
(з наук. літ.)
;
Експлікований у новелі мотив породжено, мабуть, переконанням М. Яцкова, що душа кожної людини як центр її внутрішнього життя є самодостатня й неповторна
(з наук. літ.)
;
// 
експліко́вано, безос. пред.
У тексті “Проміннями схід ранить ніч, мов мечами” репрезентовано троп і експліковано його референт
(з наук. літ.)
;
В українських обрядах календарного циклу експліковано складний зв'язок рослинного коду з міфопоетичними уявленнями про людську сексуальність та фертильність
(з наук. літ.)
.